NAUČNÁ STEZKA MEDNÍK

NAUČNÁ STEZKA MEDNÍK

Naučná stezka Medník

Nachází se v údolí řeky Sázavy a na jeho zalesněných svazích pod vrchem Medník, asi 20 km jihovýchodně od Prahy.

Stezka vede údolím řeky Sázavy a zalesněnými svahy vrchu Medník. Seznamuje nejen s územím národní přírodní památky Medník (a unikátním výskytem rostliny kandík psí zub), ale rovněž např. se stavbou železniční trati „Posázavského pacifiku“ a řekou Sázavou.

Stezka je vedena převážně po pevných lesních cestách, v první části po trase tzv. Posázavské stezky. Následuje prudký výstup po úbočí Medníku a nakonec sestup zpět a návrat do výchozího místa.

Je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, na Posázavské stezce rovněž současně červenou turistickou značkou.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA : 

www.stezky.info/naucnestezky/ns-mednik.htm